Coeliac UK - Coeliac UK's All Wales Gluten Free Food Show

Cardiff plays host to the inaugural All Wales Gluten Free Food Show on Saturday 28 October at the Radisson Blu, Cardiff.

When

28 Oct 2017

10:00-16:00

Download as vCalendar (for Microsoft Outlook etc.)

Import event to your Google Calendar

Where

RADISSON BLU HOTEL, CARDIFF
Meridian Gate

Bute Terrace
Cardiff
CF10 2FL

Details

Wales Gluten Free Food ShowCardiff plays host to the inaugural All Wales Gluten Free Food Show on Saturday 28 October at the Radisson Blu, Cardiff.

This is the first such event to take place in the country and will showcase a variety of gluten free products from 20 companies as well offering a range of exciting activities including expert talks, beer tastings and cookery demonstrations. Entrance is free and all ages are welcome.

Register now. 

So why not join Coeliac UK in the heart of the Welsh capital for a celebration of all things gluten free?!

Exhibitors confirmed so far include:

BFree Glebe Farm Foods Nature's Path Voakes
Cardiff & Vale CHC The Gluten Free Baking Company Panasonic Wadworth
Crepe Escape Green Sisters Prima Foods Warburtons
Dr Schar Juvela The Shropshire Spice Company Welsh Hills Bakery
Genius Monty's Brewery Tesco TBC

 

Wales gluten free food show 

__________________________________________________________________________________________________________________

Sioe Fwydydd Heb Glwten Cymru Gyfan Coeliac UK - dydd Sadwrn 28 Hydref, Caerdydd

Bydd Caerdydd yn croesawu Sioe Fwydydd Heb Glwten Cymru Gyfan am y tro cyntaf ar ddydd Sadwrn 28 Hydref yn y Radisson Blu, Caerdydd.

Dyma'r digwyddiad cyntaf o'i fath i'w gynnal yn y wlad a bydd yn arddangos detholiad o gynnyrch heb glwten gan 20 o gwmnïau, yn ogystal â chynnig amrywiaeth o weithgareddau cyffrous megis sgyrsiau gan arbenigwyr, blasu cwrw ac arddangosiadau coginio. Mae mynediad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bob oedran.

Gallwch ymateb a chofrestru yma (saesneg)

Felly beth am ymuno â Coeliac UK yng nghalon prifddinas Cymru am ddathliad o gynnyrch heb glwten?!

Rydym yn gweithio ar y digwyddiad ar hyn o bryd a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd gennym ragor o wybodaeth.

Arddangoswyr:
BFree Glebe Farm Foods Nature's Path Voakes
Cardiff & Vale CHC The Gluten Free Baking Company Panasonic Wadworth
Crepe Escape Green Sisters Prima Foods Warburtons
Dr Schar Juvela The Shropshire Spice Company Welsh Hills Bakery
Genius Monty's Brewery Tesco TBC

Back to event listings